ΟΡΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2024

Άρθρο 1

Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών  διοργανώνεται από τον  Πολιτιστικό Σύλλογο Αλοννήσου και  διεξάγεται στην Αλόννησο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου .

Σαν σκοπό έχει την συνεύρεση Χορευτικών Συγκροτημάτων από όλη την επικράτεια της χώρας και του εξωτερικού για την προβολή των παραδοσιακών χορών  ,των ηθών και εθίμων , των παραδόσεων, της μουσικής  και των τοπικών ενδυμασιών τους.

Άρθρο 2

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Σύλλογος ή Σωματείο με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό που σε αυτόν λειτουργεί Χορευτικό Συγκρότημα παραδοσιακών χορών.

Άρθρο 3

Κάθε Σύλλογος ή Σωματείο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, θα πρέπει αρχικά να έχει λάβει γνώση από τους παρόντες όρους συμμετοχής και εν συνεχεία να αποστείλει ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου, την αίτηση συμμετοχής που θα μπορεί να λάβει από την ηλεκτρονική σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής δεν θα αρχειοθετηθούν και θα καταστραφούν μετά το πέρας του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας και επιλογής των Συλλόγων ή Σωματείων.

Άρθρο 4

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00€) ανά άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας και περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και την διαμονή για τρεις νύχτες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή/και ξενοδοχεία της Αλοννήσου. Ο Προέδρος ή ο χοροδιδάσκαλος του συλλόγου – Σωματείου εξαιρείται της συμμετοχής (*για συμμετοχές άνω των 18 ατόμων).  Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (αναλόγως διαθεσιμότητας). Επίσης, λόγω της τουριστικής περιόδου κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι χορευτικές ομάδες των Συλλόγων ή Σωματείων που θα συμμετάσχουν θα διαμένουν μαζί στους ίδιους χώρους ενδιαίτησης.

Άρθρο 5

Η Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής   είναι η 25η Μαρτίου 2024. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου θα επιλέξει τα σχήματα που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών βάσει: α) σειράς προτεραιότητας, β) περιοχής της Ελλάδος ώστε το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλότητα, γ) προγράμματος που θα προτείνει ο κάθε Σύλλογος ή Σωματείο.

Εντός πέντε (5) ημερών  μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου τα χορευτικά σχήματα που θα έχουν επιλεχθεί. Παράλληλα θα ενημερωθούν και τηλεφωνικώς ή/και ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός πέντε (5) ημερών θα πρέπει ο κάθε Σύλλογος ή Σωματείο να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό της Πολιτιστικού Συλλόγου το 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής ώστε η συμμετοχή να θεωρείτε έγκυρη και κατοχυρωμένη.  Σε περίπτωση που κάποιος Σύλλογος ή Σωματείο ακυρώσει τη συμμετοχή του λόγω κολλήματος, την θέση του θα πάρει ο πρώτος επιλαχών Σύλλογος ή Σωματείο όπως θα προκύπτει από τις αιτήσεις συμμετοχής.  Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής λόγω κολλήματος μέχρι και ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του Φεστιβάλ το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί στον Σύλλογο ή Σωματείο. Μετά από αυτήν την περίοδο, καμία προκαταβολή δεν θα επιστραφεί λόγω της αποζημιώσεως που θα πρέπει να δοθεί για την δέσμευση των δωματίων διαμονής. Παράλληλα, ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ο κάθε συμμετέχων Σύλλογος ή Σωματείο θα πρέπει να καταθέσει την δεύτερη δόση του ποσού συμμετοχής (30%) στον τραπεζικό λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η εξόφληση του ποσού (40%) θα πρέπει να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ.

Άρθρο 6

Κάθε Σύλλογος ή Σωματείο θα πρέπει να προετοιμάσει ένα χορευτικό πρόγραμμα διάρκειας δέκα πέντε λεπτών (15’). Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται τυχόν σχόλια που θα πρέπει να γίνουν για τον κάθε χορό ή και για την παρουσίαση της τοπικής ενδυμασίας της περιοχής την οποία εκπροσωπούν.  Το πρόγραμμα και η σειρά παρουσίασης των χορευτικών ομάδων θα δοθεί στους συμμετέχοντες δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Άρθρο 7

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετακινήσει τα μέλη του κάθε Συλλόγου ή Σωματείου κατά την άφιξη τους στην Αλόννησο στο χώρο διαμονής, στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματός τους,, καθώς και στο λιμάνι Αλοννήσου την ημέρα της αναχώρησής τους. Για όλες τις υπόλοιπες μετακινήσεις, υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος ή το Σωματείο.

Άρθρο 8

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου θα παρέχει στους συμμετέχοντες Συλλόγους ή Σωματεία χώρο για την φύλαξη των στολών ή/και μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Άρθρο 9

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου θα δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξή του και διατηρεί το δικαίωμα για τυχόν τροποποιήσεις που σαν σκοπό θα έχουν την εύρυθμη διεξαγωγή του.

Άρθρο 10

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει φωτογραφικό υλικό ή/και μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την προώθησή του άλλα και για την προώθηση των σημείων της Ελλάδος που θα αντιπροσωπεύουν οι συμμετέχοντες Σύλλογοι ή Σωματεία.

Άρθρο 11

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει ή να ακυρώσει τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λπ) και για τους οποίους ουδεμία ευθύνη θα φέρει.

Άρθρο 12

Κάθε Σύλλογος  ή Σωματείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την σωματική και ταξιδιωτική ασφάλεια των συμμετεχόντων μελών του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλοννήσου ουδεμία ευθύνη φέρει για ατυχήματα ή και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε ενήλικα ή ανήλικα άτομα κατά τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Άρθρο 13

Κάθε αίτηση που θα υποβάλεται προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλοννήσου θα συνεπάγεται και την άνευ όρων αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Πληροφορίες- 6978594254 Τσουκανάς Παναγιώτης